Oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging


Kóródi Márta, tanszékvezető főiskolai tanár Szerzők: Dr. Boros Szilvia, főiskolai docens Mondok Anita, főiskolai tanársegéd Dr. A könyv egészét, vagy részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül. Várhelyi Tamás A turizmus korunk egyik jelentős ágazata. A turizmusban megfigyelhető fejlődési tendenciák és a hazai adottságok alapján Magyarországon az egészségturizmus tekinthető a legfontosabb turisztikai szegmensnek.

Az egészségturizmusnak, angol terminológiával a spa iparágnak az egészségre, az életmódra, illetve az ezekkel összefüggő termékekre gyakorolt hatása miatt a turizmuson túlmutató jelentősége is van. Mindezek megértése, a korszerű fogalmak és a világtrendeknek megfelelő ismeretek elsajátítása elengedhetetlen a turizmus-vendéglátás szakon tanuló hallgatók, valamint a különböző képzéseken résztvevő gyakorló szakemberek számára. A jegyzet célja az egészségturisztikai képzések színvonalának emelése, az oktatás írott hátterének megteremtése, a követelmények standardizálása.

Az egészségturizmus gyógyvízre, hosszú kúrákra és egészségügyi kezelésekre alapozott klasszikus formája Közép-Európában alakult ki a XIX. Tulajdonképpen a modern értelemben vett turizmus is a magashegyi szanatóriumok és a fürdővárosok látogatásának divatjával vette kezdetét. A fürdővárosok terén sok szempontból az Osztrák-Magyar Monarchia piacvezető volt.

Abban az időben ezek a kúrák több betegség, a TBC és a reuma esetén leghatékonyabb gyógymódjának számítottak, de a fiatal nőknél a teherbe esés, a középkorúaknál és idősebbeknél a szellemifizikai regeneráció is fontos motivációs szempontokká váltak. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább értékké vált az egészség, a test és a lélek jó karban tartása. A modern világban ez az érték összekapcsolódik a sikeresség fogalmával is: sikeresebbek lehetünk a munkában, a környezetünkben és a magánéletünkben is, ha egészségesek, ápoltak, fittek tudunk maradni.

öregedésgátló gyógyszer 2020 dodge

A modern ember egyre többet hajlandó áldozni erre, és az évközben felgyűlt restanciáit szabadsága alatt is hajlandó ledolgozni, hajlandó eltölteni egy hetet egészséges körülmények között, sportos, aktív, de egyben relaxáló, egészséges körülmények között. A fentiek magyarázzák az egészségturizmus növekvő sikerét a turizmus ágazaton belül. Az egészségturizmus definíciója nemzetközileg sem egységes. A meghatározás hazánkban is régóta vitatott kérdés mind a gyakorló szakma, mind pedig kutatók körében.

Nyilvánvaló, hogy az egészségturizmushoz többféle szolgáltatás is tartozik, de ezek pontos köréről, illetve az egyes kapcsolódó termékek besorolásáról nincs egyetértés.

A szolgáltatás specialitása ugyanis az, hogy egyszerre minősülhet klasszikus turisztikai terméknek, emellett pedig az egészségüggyel is szoros kapcsolatban áll. A továbbiakban kitérünk a nemzetközi terminológiai gyakorlatra, de általában azt a meghatározást fogjuk alkalmazni, amelyet a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia is alkalmaz, miszerint az egészségturizmus összefoglaló néven tartalmaz minden, az egészséggel kapcsolatos utazási típust.

Az egészségturizmusban a turisták alapvető motivációja az egészségi állapot javítása azaz gyógyításailletve annak megőrzése betegségek megelőzése. Az egészségturizmus tehát olyan gyűjtőfogalom, amelybe beletartozik mind az elsődlegesen gyógyászati célú, adott szervrendszerre kúraszerű kezeléseket nyújtó gyógyturizmus, mind az élményorientált turisztikai formákhoz jobban hasonlító, elsősorban a megelőzését szolgáló, az egészség kérdését holisztikusan megközelítő wellness turizmus.

Ez nem mindig egyszerű már az iparág elnevezésével kapcsolatban is félreértések keletkezhetnek. Angol terminológiában az egészségturizmus egyszerű fordítása health tourism helyett a spa és wellness iparág megnevezést használják. Alternatív lehetőség az egészségturizmus fogalmának fenntartása mellett, hogy a jövőben nálunk is spa és wellness iparág fogalmát használják, ami a turizmusnál tágabb kategória, és a helyi lakosság spa kezeléseket igénybe vevő trendje miatt pontosabb is.

A gyógyturizmus gyógyászati szolgáltatóhelyen, illetve gyógyüdülőhelyen, általában meghatározott minimális tartózkodási idő mellett rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételét jelenti, jellemzően konkrét betegségek gyógyítása érdekében.

A tipikusan természeti gyógytényezőre például gyógyvíz, gyógybarlang, mikroklíma, gyógyiszap épülő gyógyászati és turisztikai szolgáltatások között a hangsúly a gyógytényezők igénybe vételén, a gyógyászaton van, amelyeket inkább csak kiegészítenek az általánosabb turisztikai szolgáltatások és vonzerők.

Flesch István - Örmények, Törökök, Kurdok

A gyógyturizmusra az is jellemző, hogy a vendégek magukat gyakran inkább betegnek és nem turistáknak tartó személyek orvosi rendelvényre veszik igénybe az adott szolgáltatásokat. Oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging wellness turizmus turisztikai szolgáltatóhelyen, az egészségügy szabályai által kevésbé kötött formában igénybe vehető oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging és oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging szolgáltatások igénybe vételét jelenti.

A wellness az átfogóan értelmezett mentális, fizikai, biológiai egészség összhangjának megteremtését célozza; és inkább kapcsolatos az életstílus ideiglenes vagy tartósnak szánt megváltoztatásával, mint egy-egy konkrét betegség gyógyításával. A wellness turizmus szolgáltatásaival egyszerre célozza a fizikai állapot és állóképesség javítását, valamint a kiegyensúlyozottság, a szellemi frissesség elérését, illetve megőrzését.

A wellness turista egyik legfontosabb jellemzője az, hogy általában önkéntesen válogatja és veszi igénybe a szolgáltatásokat, amelyek széles körből származhatnak, hiszen találhatunk közöttük tradicionális gyógyászati szolgáltatásokat éppúgy, mint spirituális programokat vagy sporttevékenységeket. A wellness holisztikus értelmezéséből következően, aktív például sportok és passzív például szépségprogramok tevékenységeket is magában foglal.

A wellness ellentétben a gyógyturizmussal csak a legritkábban részesül állami vagy magánbiztosítói támogatásban. A gyakorlatban megfigyelhető a két fő egészségturisztikai ág közötti konvergencia is: a gyógyturizmusban is egyre fontosabb a komplexitás és a magas színvonal, a oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging, és a wellness esetében is előtérbe kerülnek az egészségügyi vonatkozások, a tudományos igényű megalapozottság. A különböző ágazatok együttes fejlesztése, illetve menedzselése mellett szól az is, hogy előtérbe kerül a családi turizmus, és az eltérő korosztályok eltérő igényeit is ki kell tudni szolgálni.

Ez azonban nem vezethet a meghatározó arculat kiválasztásának és domináns megvalósításának elmaradásához, és a különböző egészségturisztikai formákat egy fürdőhelyen belül térben is megfelelően szeparálni kell.

A klasszikus felosztás elméletileg is megkérdőjelezhető. A wellness turizmuson belül a medical wellness keretébe tartoznak olyan beavatkozások, amelyek gyakorlatilag o szemcsepp, és nem megelőző jellegűek. Más oldalról oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging gyógyturizmus fő célcsoportját képező reumás, ízületi kopásos betegek a kezelésektől nem fognak meggyógyulni, számukra ezek inkább az állapotuk megtartását, a rosszabbodás megelőzését azaz a wellnessre inkább jellemző megelőzést szolgálnak.

Emellett igaz, hogy a gyógyturizmusban általában egy konkrét betegség bázisán veszik igénybe a szolgáltatásokat, a wellness turizmusban pedig általában nincs ilyen, bár a medical wellness mellett erre más ellenpéldák is vannak, hiszen pl. Az utóbbi tény egyben arra is ellenpélda, hogy csak a gyógyturizmusra jellemző a kúraszerű ellátás: valójában a gyógyfürdőket látogatók jelentős része kúráktól függetlenül teszi ezt, és a társadalombiztosítási támogatás csökkenésével ez egyre inkább így lesz.

Az egészségügyi turizmus a fenti formáktól eltérően nem élményorientált, alapvető célja konkrét orvosi beavatkozások, szolgáltatások lakóhelyen kívüli igénybe vétele.

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátásszervezés marie schluchter suisse anti aging progresszív betegellátás elve és gyakorlati megvalósítása miatt szintén utazással jár, valójában a hivatásturizmushoz hasonlóan ez is a turizmus körébe lenne sorolható. A modern egészségturizmus legfőbb trendje az egészség szempontjainak felértékelődése és a design növekvő jelentősége mellett a komplexitás, amely azt jelenti, hogy számos tényezőt használnak a cél, az egészségesebb élet eléréséhez.

Egyrészt ezek együttese vezet eredményre illetve ezek összességére van keresletmásrészt több szolgáltatás együtt eredményez üzletileg is sikeres működést. A profit meghatározó része nem a belépődíjakból, hanem a kezelésekből származik, így az egyes tényezők kínálatba illesztése is a kereslet kielégítése mellett a kezelések igénybevételének elősegítését szolgálják.

csodakrém fehérítő anti aging

Maguk a kezelések is komplexebbé váltak, így egy egyszerű masszázshoz járulékos kezeléseket társítanak, és ezeket a kezeléseket csomagokban, márkázva igyekeznek eladni. Ma már az iparág nem egy fő tényezőre, a termálvízre épül, hanem a kezelésekre és egyéb szolgáltatásokra, és központjait nemcsak a turisták, hanem egyre nagyobb számban a helyi lakosok is igénybe veszik.

Ez világtrend, amely Magyarországon is hatni fog, így erre fel kell készülni. Ehhez kell igazítani az egészségturisztikai létesítmények fejlesztési tervei mellett azok marketingjét és menedzsmentjét is.

Az egészségturizmus egészségügyi trendjei az egészségügyi aspektusok felértékelődését jelentik. Ennek okai között identifikálhatjuk a kezelések rendszeres, lakóhelyen történő igénybe vételének trendjét is: a rendszeresen igénybe vett kezelésektől már nem elsősorban egzotikumot, kényeztetést várnak a páciensek, hanem valós, hosszú távon is érezhető hatást, eredményt.

Így az orvosilag is megalapozott, bizonyítékokon alapuló kezelések és kúrák jelentősége, részaránya nő. Ezek alapján az egészségügyben elterjedt fogalom analógiájára a bizonyítékokon alapuló wellness evidence based wellness fogalmának bevezetése is felmerült.

Az egészségturizmusban az egészség felértékelődésének egyik meghatározó alapja, hogy a világ fejlettebb államaiban az egészségtudatosság egyre inkább olyan érték, amely a társadalomban általánosan elfogadott.

Mindez nem korlátozódik az üdülés, pihenés, utazás idejére, hanem egyértelmű igény jelentkezik arra is, hogy a wellness a mindennapoknak, a családi életnek is a részévé váljon. Ennek a szemléletnek az oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging óriási üzleti potenciál van, mert gyakorlatilag mindenki megszólítható majd egy specializált egészségturisztikai termékekkel.

bottes ugg pas cher suisse anti aging

A jóléti társadalomnak számos árnyoldala van, például az öregedő társadalmak, az urbanizáció, a személytelenség és a stressz. Az egészségturizmusra nagy hatással van, hogy a főként az európai és észak-amerikai emberek erre válaszul szellemi, lelki és testi megújulásukat gyakran távoli tájakról, tisztábbnak vélt ősi civilizációkról származó gyógymódoktól várják. Ezért a kilencvenes évektől egyre népszerűbbek lettek a Távol- Keletről importált egészségmegőrző, gyógyító terápiák.

Ezek között természetesen nagyok a minőségi különbségek. Ma már egyértelmű trend, hogy a holisztikus szemléletű, egyes 10 14 elemeiben nem bizonyított hatású kezeléseknek létjogosultsága van, a tudomány által szemfényvesztésnek minősíthető kezelések azonban kezdenek visszaszorulni.

Az egészségturizmus trendjeiből az is következik, hogy Magyarország valószínűleg nem lehet újra az iparág egyik vezető hatalma, hiszen egyrészt a termálvizek szerepe drasztikusan csökkent, másrészt a helyi lakosság kereslete nem mérhető a németek, franciák, olaszok helyi keresletéhez.

Az egészségturizmus ennek ellenére továbbra is Magyarország vezető turizmus ága lehet, mivel az iparág világviszonylatban nő, és egy-egy kis szegmens is Magyarország szintjén nemzetgazdaság szintű jelentőséggel bírhat.

Ehhez a megfelelő szegmensek kiválasztása, fejlesztése és ügyes piaci pozicionálása mellett még a hatékony működés szükséges: ma az ország egészségturizmus létesítményeinek zöme nem termel jelentős üzleti eredményt, és ha a fejlesztések értékét amortizációként figyelembe vesszük, akkor kimondható, hogy az ágazat közvetlenül nem vagy alig termel nyereséget.

Húzóágazat pedig csak az lehet, amely nem állami támogatásokból fejleszt és reklámoz, hanem kiszámíthatóan profitot termel. Magyarország a számok alapján nincs az első tíz európai ország között, és mindenképpen illúzió, hogy fürdő-nagyhatalom vagyunk, vagy akár lehetnénk. Ennek ellenére a középmezőny nagy hagyományokkal és kifejezetten jelentős termálvízkészlettel rendelkező tagjaként a jelenleginél sokkal eredményesek lehetünk, akár megkétszerezve a jelenlegi bevételt, és jelentősen növelve a ma még elég szerény profitabilitást.

Ez elegendő lenne ahhoz, hogy az egészségturizmus ne csak az ország büszkesége, hanem az egész magyar gazdaság egyik valódi húzóágazata lehessen. A hallgatók számára elengedhetetlen, hogy értsék a modern spa iparág lényegét, az igénybe vevők motivációit, és ez alapján tudják alkalmazni a marketing korábban tanult eszközeit.

Ugyancsak fontos a legsikeresebb fürdők, fürdővárosok, spa-hotelek ismerete, sikerük hátterének megértése, marketing-munkájuk áttekintése. A kezelések előtérbe kerülésével fontos ezek megismerése, a gyakorlati menedzselési feladatok miatt pedig a spa létesítmények üzemeltetési kérdéseinek ismerete a jegyzet így ezekre a területekre fókuszál. Várhelyi Tamás 1. A modern egészségturizmus és menedzsmentje 1. Az egészségturizmus alapjai Az egészségturizmus két legfontosabb része a tradicionális gyógyturizmus betegeknek ill.

Általánosan ide sorolják még a fittness-turizmust amely a wellnessnél aktívabb, sportosabb tevékenységek, hasonló céllal, így a wellness részének is tekinthetőa selfnesst egészséges én kép kialakításaa soulnesst szellemi-lelki regenerálódása medical wellnesst wellness szolgáltatások igénybe vétele orvosi felügyelettel és programozottsággalvalamint a strandturizmust.

Bár a hazai terminológiában még nem általánosan elfogadott, a fentieken túl gyakorlatilag az egészségturizmus fogalmába kellene sorolni az egészségügyi turizmust is. A turisztikai szervezetek és szakértők szerint a harmadik évezred első évtizedében a turizmuson belül az egészségturisztikai utazások mutatják az egyik legdinamikusabb fejlődést.

Az egészség megőrzése, az egészséges környezetben történő relaxáció, a oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging, a test és a lélek karbantartása egyre fontosabb motivációvá válik, így a wellness-turizmus iránti kereslet nő. A hagyományos gyógyturizmus esetén az európai lakosság elöregedése növeli a keresletet. Az egészségturizmus egyébként is az egyik legkívánatosabb turisztikai forma: kiszámítható, kicsi a szezonalitása, hosszú az átlagos tartózkodási idő, nagy a vendégek fajlagos költése, és a fenntartható turizmus elveivel is könnyen összhangba hozható.

A fejlett ipari társadalmak polgárai egyrészt a végletekig kizsákmányolták a természetet, és ezzel a saját egészségükre is veszélyes környezetet hoztak létre, másrészt a modern gazdaságokban jellemző munkahelyek, valamint szokások révén maguk is egészségtelen, mozgásszegény életmódot folytatnak. Ennek legjobb öregedésgátló injekciók jövedelmük egyre nagyobb hányadát hajlandóak egészségi állapotuk megőrzésére, javítására fordítani.

Ez óriási lehetőség az egészségturizmusnak, illetve helyesebben a tágabban értelmezett egészség- és szépségiparnak. Ezek közül kiemelhető a világviszonylatban is a leggazdagabbak közé tartozó termálvízkészlet, illetve a nagyszámú oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging, de azzal a megszorítással, hogy az svájci kosárlabda szövetség anti aging modernizálása nélkül nem lehet számítani jelentős nemzetközi piaci sikerekre.

Bár Magyarország fürdőkultúrája több mint éves, fürdőinek zöme csak a XX. Magyarországon, különösen az Alföldön a vékony földkéreg és a kedvező földtani adottságok miatt különösen jelentős termálvízkészlet található. A vizek egészségügyi jelentőségének korai felismerését jelzi, hogy az ban kihirdetett közegészségügyi alaptörvény külön fejezetben foglalkozott a gyógyfürdőkkel és ásványvizekkel. Magyarországnak óriási az egészségturisztikai potenciálja, amit az itt található nagy gyógyászati intenzitású termálvizek, a környező országok átlagánál fejlettebb, stabilabb egészségügyi intézmények, valamint a javuló elérhetőség jelentenek.

A sikerek, a közelmúlt fejlődése mellett látni kell, hogy a Széchenyi-terv és befektetői aktivitás kapcsán az ország 12 16 féloldalasan fejlődött.

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

Egyrészt az amúgy is fejlettebb Dunántúlon több nagy gyógyfürdő profilú fedett létesítmény és wellness-szálló pl. Sárvár, Győr, Tapolca, Zalakaros épült, másrészt a fejlesztések zöme turisztikai, és nem egészségügyi létesítményeket érintett. Utóbbi nem csak azért problémás, mert ez féloldalas, azaz korlátokat jelentő fejlődés, hanem mert félő, hogy az egészségügyi szakmaiság oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging csökken azáltal, hogy egyre több szálloda és fürdő önállóan nyújt lényegében egészségügyi jellegű szolgáltatásokat.

Ez a szakmai veszélyek mellett természetesen az egészségügy potenciális bevételei szempontjából is kedvezőtlen. Látható, hogy az Európához felzárkózó egészségturizmussal párhuzamosan a magyar egészségügy helyzete ez elmúlt tíz évben folyamatosan romlott, így egyre kevésbé tekinthető az egészségturizmus hátterének, a magyar egészségturizmus egyik versenyelőnyének. A kívánatos az egészségturizmus és az egészségügy ehhez kapcsolódó részeinek elsősorban a rehabilitációs intézeteknek, balneológiának, fizioterápiás központoknak az együttes fejlesztése lenne.

A fejlesztésre került, illetve javasolható elemek közül érdemes kiemelni, hogy a fedett fürdők elengedhetetlenek a szezonalitás csökkentéséhez, ami egyben megalapozza az épülő szállodák gazdaságos működtetését.

A fedett fürdők megléte egyben az utazásról döntők bizonytalanságát is csökkenti, kevésbé számít az időjárás, azaz ezek a fürdők akkor is hasznosak, ha jó idő esetén a fürdőzők inkább a kinti medencéket veszik is igénybe. Fontos az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése, amely egyrészt az arculatot pozitívan befolyásoló elem, másrészt olyan nagy értékű szolgáltatás, amely a rendszerben magasabb hozzáadott értéket jelent.

Ezekhez a szolgáltatásokhoz is jelentős beruházásokra van szükség. Végül kiemelendő, hogy az infrastruktúra fejlesztése mellett legalább annyira fontos a modern spa termékfejlesztés, illetve az oktatás, képzés a gazdaságosabb, nemzetközi trendeknek jobban megfelelő, szakmailag megalapozottabb működés érdekében Az egészségturizmus helyzete számokban Az egészségturizmusra vonatkozó aktuális adatok a következők: Működő egységek száma, Gyógyszálló Forrás: KSH, Itthon.

A tendenciák hasonlóak, de látható, hogy a wellness szállodák férőhelyei csak ben haladták meg a Vendégek gyógyszállók száma, férőhelyeit ezer fő Gyógyszálló Welness szálloda 3.

arnaque heritage suisse anti aging

Magyarországon a kereskedelmi szálláshelyeken tartózkodó vendégek közül majdnem minden tizedik gyógyszállóban lakik. Igaz ugyanakkor az is, hogy nem minden gyógyszállóban megszálló vendég érkezik gyógyászati vagy egészség motivációval. A gyógyszállók vendégköre ugyanis nem ennyire homogén, és a vendégek között megtaláljuk az üzleti, a sport vagy gyakran csak magasabb szolgáltatási színvonalat kereső vendégeket is.

A gyógyszállók ezen vendégeinek motiváció-alapon történő pontos megoszlása azonban nem ismert. A oldala 20 svájci aranyfrankos anti aging tartózkodási idő miatt a vendégek alternatív programajánlatokat, kirándulási lehetőségeket igényelnek.

Így a fürdő-központok környéke, a környező, programot vagy látnivalót kínálni tudó kistérségek is profitálhatnak a központ fejlődéséből. Ugyancsak fontos kiegészítője az egészségturizmusnak a gasztronómia, különösen a biotáplálkozás. Az ország mezőgazdasági adottságai és agrár-innovációs kapacitása kiválóan kihasználható ezen a területen, és a fejlődés később a teljes lakosság táplálkozásának egészségesebbé válásához is hozzájárulhat. Az egészségturizmus szolgáltatásainak rendszeres igénybe vétele a helyben, illetve a vonzáskörzetben lakók egészségének megőrzéséhez is hozzájárul, és az idősek számára különösen fontos.

  1. AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE - PDF Ingyenes letöltés
  2. Flesch István - Örmények, Törökök, Kurdok | PDF
  3. Boisson typiquement suisse anti aging
  4. Erdogan kormányfő elrendelte Pamuk rendőrségi védelmét, egyúttal mindazon másokét is, akiket a
  5. Паспорт этому человеку вернут только через несколько дней.
  6. Crema anti age avene
  7. Со временем им заинтересовались университеты, а вскоре после этого появились и коммерческие серверы.

Az egészségturizmus bevételei hozzásegíthetik az egészségügyi rendszert egy magasabb szintű, korszerűbb működés fenntartásához, egyes esetekben más egészségügyi szolgáltatások értékesítéséhez. Az egészségturizmusra jellemző szemlélet egyértelműen pozitív, és hatékonyan hozzájárul a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakulásához. Ez segít a kockázat-csökkentésben, a rehabilitáció egyes műtéti beavatkozások hatékonyságának emelésében.

A növekvő ellenálló-képesség, a csökkenő táppénzes idők és rokkantsági arány hozzájárul a foglalkoztatási, versenyképességi célok teljesüléséhez is.

Egyes fejlesztett területek szükséges 16 20 magasabb működési finanszírozása részben a gazdaság majdani növekvő teherbíróképességéből, részben a jelenlegi aktív ellátási igény csökkenése révén előálló megtakarításokból fedezhető. Ma egyébként is torz a finanszírozási rendszer, mert a legdrágább ellátást nyújtó kórházakat a költséges aktív ellátás felpörgetésében teszi érdekeltté. Az egészségügy és a turizmus integrációját segítheti az egészségügyi turizmus fejlődése.

Ennek egyik útja a külföldi egészségbiztosítók betegeik itteni ellátását megengedő, illetve akár bátorító magatartása. Már az ÚMFT-t előkészítő Egészségügyi Fejlesztési Koncepció is megállapítja, hogy külföldi egészségbiztosítókkal való kapcsolat kialakításában a vállalati szintű konstrukciók jelenthetnek igazán komoly piaci lehetőséget.

Ezek a vállalati javadalmazási és ösztönzési rendszerek képviselhetnek koncentráltabb keresletet például a fürdők iránt. A magán egészségbiztosítók is abba az irányba mozdulnak el, hogy minél több vállalati ügyfelük legyen, amelyek alkalmazottaik után átalánydíjat fizetnek.