Pharmakodex suisse anti aging. Dario Marrini zongoraművész


Ha az a felvételiző számára kedvező, a diploma megszerzését követő öt éven túl a pharmakodex suisse anti aging minősítése figyelmen kívül hagyható.

pharmakodex suisse anti aging

A tudományos felkészültséget a Jelölt előzőekben teljesített tudományos eredményei és nyelvtudása alapján veszik számításba. A tudományos tevékenység minősítése során a Tudományos Diákköri munkában elért eredmények, az eltérő szintű TDK konferenciákon odaítélt díjak kerülnek számításba.

Ebből a szempontból az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények kiemelkedő mértékben kerülnek számításba. A tudományos teljesítmény megítélésének másik eszközét a tudományos publikációk jelentik.

pharmakodex suisse anti aging

Ez alkalommal a könyvtárakban visszakereshető lektorált folyóiratokban és tudományos előadások alkalmával publikált művek kerülnek rangsorolásra. Ilyenkor a publikációk mennyisége mellett azok minőségét is figyelembe veszik. Legnagyobb ponttal a külföldön megjelent, idegen nyelvű folyóiratokban megjelent lektorált munkákat minősítik, kevesebbel a magyar nyelvű, de lektorált cikkeket és legkevesebbel a lektorálatlan cikkeket, előadás kivonatokat.

pharmakodex suisse anti aging

A Felvételi Bizottság jutalompontokban részesíti azt a pályázót, aki a kötelező idegen nyelvi vizsgán felül más nyelvből, vagy nyelvekből is rendelkezik nyelvvizsgával, vagy nyelvtudással, ha azt a felvételi elbeszélgetés során bizonyítani képes.