Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi Amália: Varázshegy (Játék a tanulás)
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI DÍJAT NYERT JÁTÉKOS OKTATÓPROGRAM
Pedellus Tankönyvkiadó Kft.

 

Bevezető A program indítása, kilépés A keretprogram Az oktatóprogramok Tanmenet

 

A tanmenet letölthető


Az oktatóprogram által feldolgozott tananyag kiválasztása a jelenleg érvényben lévő tanterv és a hozzákapcsolódó OM által kiadott kerettanterv fejlesztési feladatait figyelembe véve történt.

Az informatikai eszközök használata

Ismerkedés az informatikai környezettel.
A számítógép fő részei. Az egér és a billentyűzet használata.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, „párbeszéd” ismert programok segítségével. Egyszerű fejlesztő szoftverek megismerése, didaktikai célú játékok, multimédia oktatóprogramok használata. Programok indítása, futtatása, a menüpontok felfedezése és használata. Gyakorlás az ismert szoftverekkel, a felhasználói felület kezelése.
A mindennapi életben előforduló információs jelek, szimbólumok. A jelek értelmezése, csoportosítása. A jelek és a számítógép kapcsolata.

Informatika-alkalmazói ismeretek

Dokumentumkészítés: kreatív alkotás a számítógéppel: egyszerű rajzos dokumentumok készítése, „kép- és betűnyomdák” segítségével. Egyszerű rajzok, ábrák, animációk elkészítése.
A rajzos dokumentum készítése, mentése, nyomtatása segítséggel.
Az adatok világa: adatok csoportosítása, válogatása, rendezése. Adatkeresés, információgyűjtés a rendelkezésre álló adathalmazból.

Infotechnológia

Problémamegoldás:egyszerűbb problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan – informatikai eszközökkel. Az információ különféle megjelenési formái. Az információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel, mozgással stb.
Algoritmusok: egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, értelmezése, végrehajtása robotjátékokban és a számítógépen, az eredmény értelmezése. Egyszerű algoritmusok megfogalmazása piktogramokkal a számítógép számára, megfelelő fejlesztőrendszer használatával.

Infokommunikáció

A böngészőprogram indítása, adott web-oldal megkeresése és megtekintése. A hálózati bejelentkezés gyakorlása. Hosszabb oldal megtekintése gördítéssel. Ugrópont felismerése és használata. Képek, animációk, filmek létrehozása és lejátszása informatikai eszközökkel.

Médiainformatika

Ismerkedés az elektronikus média lehetőségeivel. Oktatási célú multimédia programok, játékos oktatóprogramok használata.

 

A tananyag elsajátításának folyamatában az egyes témakörök nem elkülönülten, „órára lebontva” jelennek meg, hanem legtöbbször egymásba olvadva kerülnek feldolgozásra.

 

 

Kérdéseit, észrevételeit a varazshegy@varazshegy.hu címre várjuk!

 

© Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2007
Minden jog fenntartva
www.pedellus.hu